Naboer til vannet er bekymret, fordi de henter drikkevannet sitt fra grunnvann i nærheten, melder NRK Hordaland .

Norges Miljøvernforbund anmeldte Steen-Hansen Maling i sommer, mens en nabo nå har levert ny anmeldelse. Naboene mener det må ha rent ut avfallsstoffer fra malingsfabrikken.

Politiet har tatt prøver, som skal sendes til Kripos for analyse.

— Mye kan tyde på at det kommer fra malingsfabrikken som ligger der oppe, men det er en konklusjon som vi ikke vil trekke foreløpig, sier politiinspektør ved Fana politistasjon, Norvald Visnes til NRk.

— En forurensing av vannet er alvorlig og vil få prioritet deretter. Vi har jo direktiver på at miljøsaker skal prioriteres, fortsetter Visnes.

Malingsfabrikken har ikke klart å finne noe som tyder på at den hvite hinnen på vannet stammer fra dem.

— Vi kan ikke se at skriver seg direkte fra vår virksomhet. Kommunen har gjort undersøkelser på området når det gjelder overvann og det vi slipper inn på kommunen sitt avløpsnett, sier fabrikksjef Stein Bendiksen til NRK.

Han kan alikevel ikke utelukke at det er fabrikken som er synderen.

— Hvis det er lekkasjer i kommunen sitt nett, så kan den kanskje det, ja, sier han.

ANMELDTE: Norges Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv anmeldte i sommer malingsfabrikken. De mente utslipp i Birkelandsvannet måtte stamme fra fabrikken.
ARNE NILSEN