For å kartlegge aktiviteter under havoverflaten bruker Forsvaret sonarer. Nå er Sjøforsvaret og miljøbevegelsen urolige for påvirkningen enkelte sonarerer kan ha på livet i havet, skriver Bergensavisen. NEWLINE/> Bekymringen kommer etter at hval har svømt på land i områder der man har brukt lavfrekvente sonarer. Ingen har så langt klart å påvise sammenhengen mellom sonarbruk og hørselsplager hos sjøpattedyr og fisk. KNM «Tordenskjold»s skole for maritime operasjoner, som er Sjøforsvarets eksperter på havmiljø, vil nå forske på hvilken effekt sonarene på de nye fregattene vil få på livet i havet. ý Det er ikke snakk om å utstyre sel, hval og fisk med øreklokker og be dem løfte opp venstre luffe eller høyre finne når de hører en lyd. Fiskene blir samlet i en tank og utsatt for forskjellig lydpåvirkning, sier kommandørkaptein Eirik Johannesen.