— Vi gjør alt vi kan for å unngå permitteringer i kommunen som følge av den pågående streiken, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i en pressemelding.

Trappes opp tirsdag

— En del ansatte har mottatt et såkalt betinget permitteringsvarsel. Men det trenger ikke å bety at de faktisk blir permittert, understreker han.

Det ble tidligere i dag varslet at streiken blir trappet opp fra tirsdag. Da skal ytterligere 3.200 Unio-medlemmer tas ut i strek hvis ikke partene i konflikten kommer til en løsning.

Rundt 2.900 sykepleiere, lærere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Alta, Arendal, Steinkjer og Kristiansund blir tatt ut i streiken, i tillegg til 300 nye streikende fra Oslo.

Ingen permitteringer på kort sikt

— I øyeblikket har kommunen ingen områder hvor vi ser det som nødvendig å permittere på kort sikt. Vi må selvsagt ta forbehold om at situasjonen kan endre seg, for eksempel dersom streiken i Bergen trappes opp, sier Rastad.

Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt med permitteringer, vil et varsel om faktisk permittering bli sendt ut til den enkelte minst fire dager før en eventuell permittering trer i kraft, opplyser Bergen kommune.

Åpner barnehager tirsdag

Kommunen bestemte i går at de kommer til å åpne barnehagene som er rammet av streik. Fra 10 til 14 hver dag skal ufaglærte ansatte som ikke er rammet av streik, ha tilsyn med barna. Ordningen var ment å starte mandag, men kommunen opplyser i dag at tilsynsordningen først vil komme i gang tirsdag.

Hva mener du om streiken? Si din mening under!

ÅPNER: - Fra tirsdag skal barnehagene som er rammet av streik ha en tilsynsordning fra 10 til 14, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.
Bergens Tidende