Fylkesmannen mener ifølge Kystradioen at kommunen har et svært høyt gjeldsnivå, og at Øygarden ikke kan låne penger til nye investeringer før økonomiplanen er gjennomgått på nytt.

Fylkesmannen er blant annet kritisk til at kommunen ikke har et større netto driftsresultat enn vel 5 millioner kroner, når eiendomsskatten alene utgjør 86 millioner kroner.

Ordfører Olav Martin Vik innser at økonomiplanen må justeres, men sier at arbeidet med ny barnehage på Rong ikke må rammes av investeringsstopp.