GUDRUN SYLTE

— Vi må fortsette å ruste opp lærerne dersom vi skal gi ungene i Bergen den skolen de fortjener, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

Nå innstiller komiteen for oppvekst på å gi 12 millioner kroner til kompetanseheving i skolene.

I dag er det mange lærere i skolene som underviser i fag de ikke har fagkompetanse i. Halvparten av lærerne som underviser i engelsk, matte og naturfag har liten eller ingen utdanning i fagene, kommer det frem av kommunens egne tall i kvalitetsmeldingen for skolen i november.

Deltidsstudie

Gjennom årets millionbevilgning ønsker oppvekstbyråden å sørge for at alle lærere i Bergen har minimum femten studiepoeng i de fagene de underviser. Det tilsvarer et kvart årsstudie eller fem vekttall.

— Vi vil oppmuntre lærere til å ta mindre studiekurs ved siden av jobben. Studieavgifter og utgifter til vikar kan dekkes av disse midlene, sier Tveit.

Det er særlig på mellomtrinnet og i ungdomsskolen videreutdanningen vil vektlegges. Men det er ikke bare gjennom fagstudier på universitetet og høyskoler lærerne skal få større kompetanse.

Skolene kan også selv søke om midlene til egne kompetansehevende opplegg.

— Det kan være korte kurs på skolene med faglig påfyll. Skolene kan også søke om midlene til utviklingsplaner i forhold til Kunnskapsløftet, sier Tveit.

Vil ha faglig sterkere lærere

Potten på 12 millioner kroner utgjør 4780 kroner fordelt på de 2510 lærerne i grunnskolen i Bergen. Disse kronene kommer i tillegg til regjeringens bevilgninger for kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet. Med ekstrabevilgningen høster Bergen lovord fra Utdanningsforbundet.

— Vi roser alle kommuner som kommer med egne midler i tillegg til regjeringens overføringer, sier Haldis Holst i Utdanningsforbundet.

I fjor kritiserte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) dagens allmennlærerutdanning for manglende faglige fordypning. Også Utdanningsforbundet mener lærerutdanningen i dag har svakheter, og bør utvides til et femårig studie på masternivå.

— Allmennlærerutdanningen har behov for fornying i det kunnskapssamfunnet vi har i dag, men vi er ennå ikke sikre på hvordan den nye modellen bør være, sier Holst.

Opptrappingsplan

På generelt basis krever byrådet nå at skolene er bevisste på fagsammensetninger og fagkompetanse ved nyansettelser.

— Læreren er den viktigste ressursen i skolen. For utvikling av elevene kreves det gode lærerkrefter, sier Tveit.

Likevel bruker Bergen i dag over 100 millioner kroner mindre på lærerressurser i år i forhold til 2001. Da kuttet det forrige byrådet kraftig i rammetimene i bergensskolene.

— Vi har forpliktet oss til å komme med en opptrappingsplan, den arbeider vi med nå, sier Hans-Carl Tveit.