Hele gildet vil koste noen hundre tusen kroner når i alt 50 sotraværinger setter seg på flyet og kan se frem til fire interessante døgn i Europas hovedstad tidlig i juni.

Utkilen har ikke nøyaktig overslag over kostnadene, forteller han til Bergens Tidende. Men de går absolutt ikke ut over andre kommunale oppgaver, og noe utslag av ekstravaganse er det så visst ikke, for Fjell kommune hadde i 2004 et overskudd på 41 mill. kroner, påpeker han.

Ordfører Utkilen sier at kommunen har fått tildelt 1 million kroner fra KS som opplæringsmidler, og det er denne potten som frigjør andre midler til Brusselturen.

«Hurratur»

Fremskrittspartiet, derimot, heiser opprørsfanen og nekter å være med på det de kaller en «hurratur», ifølge partiets gruppeleder Georg Indrevik. Uansett er det skattyternes penger som blir brukt.

Turen til Brussel er del av et skoleringsopplegg for kommunestyrerepresentantene. En del av skoleringen skjer på lørdager. Ordføreren begrunner det slik:

— Det er relasjonsbygging vi satser på. Ja, kall det gjerne individutvikling der vi skal utvikle oss som mennesker. Det kan vi ha stor nytte av også når vi er ferdige som politikere.

Utkilen presiserer at opplegget i Brussel inneholder et tett, faglig program.

— Vi skal bli oppdatert om utviklingen i EU, om regionaliseringen og om hvordan enkeltkommuner utenfor Brussel arbeider. Den ene dagen er vi derfor i Zeebrugge.

- Dette er korrupt!

Men Georg Indrevik fnyser av slike tanker. Sammen med partifellen Øyvind Herland, som er medlem av komité for finans og forvaltning, har han bestemt seg for å ta bladet fra munnen etter å ha studert programmet for turen:

— Dette går vi ikke med på, for dette er direkte korrupt. Ja, det er en smøretur på linje med det som ble avdekket hos bompengeselskapene for en tid siden. Halve tiden går dessuten med til shopping og sightseeing. Det er heller ikke kommunens oppgave å bruke skattepenger til denne type opplæring av politikere. Det får partiene selv ta seg av.

Og så velger man altså Brussel, den dyreste byen i hele Europa! Kunne man ikke heller invitere folk fra Vest-Norges Brusselkontor hit til Fjell? Det ville blitt mye billigere, sier Indrevik.

- Flere fra Frp vil delta

Jan Utkilen reagerer med forbauselse når BT forteller ham hva Frp-politikerne hevder:

— Dette skjønner jeg simpelthen ikke, for ingen av gruppelederne - heller ikke Indrevik - kom med innvendinger da jeg orienterte om dette kursopplegget for flere uker siden. Hvis Frp nå har ombestemt seg, synes jeg faktisk at de kunne ha fortalt meg det direkte. Det er forresten flere fra Frp som har kommet og sagt at de svært gjerne vil være med til Brussel.

— Så turen til Brussel er en gulrot for kursdeltakerne?

— Ja, det er klart, sier Utkilen.

— Hvorfor har du ikke sagt fra til ordføreren, Indrevik, at dere har gjort helomvending?

— Det er ikke helt korrekt. Vi har vært positive til lørdagskursene, men med tanke på Brussel-opplegget ville vi vite mer før vi bestemte oss, sier han.