— Vi forventer at Bergen kommune nå legger seg paddeflat, avslutter hele registreringen og følger norsk lov, sier daglig leder i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild M. Olsen.

I et brev sendt til Bergen kommune for få dager siden, slår Datatilsynet fast at kommunen bryter personopplysningsloven.

Tidlig på 90-tallet innførte Bergen kommune nye rutiner for inndrivelse av ubetalte barnehageregninger. Samtidig ble det innført et nytt dataverktøy for opptak til barnehagene. I systemet ble det lagt inn en merknad på de dårlige betalerne. Samtidig ble det gitt beskjed om at opplysninger om økonomisk mislighold skulle brukes ved fordeling av plasser i kommunal barnehager.

- Overrasket

Opplysningene er også gått videre til private barnehager, men disse har ikke lov å ta hensyn til slike opplysninger under sine opptak.

— Vi har hele tiden vært klar i våre råd til våre medlemmer: Det er ikke lov å bruke dette, sier Arild M. Olsen.

Konsekvensen er at kommunen i alle disse årene har praktisert et system hvor de kan skyve problemet med dårlige betalere over på de private barnehagene.

I fem år har PBL bedt Bergen kommune slutte med praksisen, uten å nå frem.

— Inntil vi tok det opp med dem, ble nok dette gjort mot bedre vitende og som et forsøk på å begrense egne økonomisk tap, sier Olsen.

— Men etter at vi tok kontakt med dem i 2003 har de vært klar over at de ikke følger loven. Vi er overrasket over at de har gått så mange omveier.

- Et vilkår for plass

I fjor ble Datatilsynet koblet inn. Bergen kommune beklaget at opplysningene ble videreformidlet til private barnehager, og lovet å slutte med det.

Men kommunen ville ikke slutte å bruke opplysningene selv. I et brev til Datatilsynet skriver Marianne Boge, seksjonsleder i avdeling for barnehage og skole, at det å ha betalt sine regninger er «et vilkår for å kunne tildele ny barnehageplass i kommunens barnehager».

— Det de egentlig sier er at de erkjenner at de har drevet med ulovlig registerting, men sier at de vil fortsette med intern ulovlig registrering, sier Olsen.

Videre heter det at «for de private barnehagene har disse opplysningene ingen virkning».

Det er ikke PBL enig i.

— Ved å ha et system hvor kommunen kan nekte dårlige betalere å få plass i kommunale barnehager, overfører kommunen problemet og ansvaret for dårlige betalere til de private barnehagene, sier PBLs daglige leder.

— De bruker en ulovlig metode for å kvitte seg med et problem og påføre våre medlemmer problemer.

Forventer handling

Heller ikke Datatilsynet er fornøyd med svarene de har fått. I det siste brevet til Bergen kommune ber de igjen om at kommunen presiserer at de har forstått budskapet, nemlig at opplysninger om foreldres økonomiske misligheter slettes fra det kommunale opptakssystemet til barnehager.

— Hvis ikke administrasjonen nå slutter med ulovlighetene, forventer jeg at den politiske ledelsen griper inn, sier Arild M. Olsen.

Hva mener du om praksisen til Bergen kommune? Luft tankene dine i kommentarfeltet nedenfor.

BEKREFTER: - En måte å sørge for at dårlige betalere ikke får mer gjeld, sier kommunaldirektør Anne Marit Presterud.
ANGRIPER: - Siden 2003 har kommunen vært klar over at de ikke følger loven, sier Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund.
Falch, Knut