Bildene sender du på denne epostadressen: www.tettpa@bt.no.

Du finner bildene på side tre i andredelen av avisen.