Forskerne Stein-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen har forsøkt å se om det er sammenheng mellom alderen for når barnevernet kommer inn med tiltak, og hvordan det går med barnet senere i livet.

Resultatene viser at jo senere barnevernet kom inn, desto større sjanse er det for at barnevernsbarnet senere ble siktet for en forbrytelse eller mottok sosialhjelp.

Les: Voldelige gutter får hjelp for sent

Undersøkte 120.000 barn

— Dette er tidlige analyser, og vanskelig å si noe sikkert. Men det ser ut som om tidlig intervensjon kan være en viktig faktor, sier Kristofersen.

De to forskerne ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har tatt for seg 120.986 personer som har vært på tiltak i regi av barnevernet fra 1990 til 2005.

Disse er sammenlignet med 112.412 personer som ikke har vært i barnevernet, men som ellers ligner dem med hensyn til alder og kjønn.

Forskerne medgir at det er store metodeproblemer med funnene. Blant annet er det vanskelig å si noe om årsaksretning. Sammenhengen kan være et resultat av at barna som tidlig kommer i barnevernets søkelys, har helt andre typer problemer enn dem som debuterer i barnevernet som ungdommer.

- Samme funn i USA

— For den første gruppen er det som oftest forhold ved foreldrene som gjør at barnevernet griper inn. De eldre kan like gjerne være en del av den totale ungdomskriminaliteten, der barnevernet griper inn i stedet for politiet, sier de.

Forskerne skal nå se nærmere på sammenhengen, med oppdaterte tall. Men de synes de første funnene er såpass interessante at det var viktig å formidle dem til fagmiljøet.

— Dette er jo dessuten helt i tråd med det forskning fra USA viser: Jo tidligere man griper inn, desto bedre går det med barnet, sier Clausen.