Nå får klinikken hjelp.

En av pasientene ble henvist til Fjell barne— og ungdomspsykiatriske poliklinikk (Fjell BUP) i september 1998 og ble oppført under ventelistegarantien. Da skulle han hatt hjelp i løpet av tre måneder. Det tok et år. En av dem som har måttet vente lengst, har vært utsatt for grove seksuelle overgrep, en annen har ønsket å ta sitt eget liv. Enda verre har det vært for dem som ikke kvalifiserer til ventelistegaranti. De har måttet vente i nærmere to år. – Slik skal det ikke være. Men det er en sammenheng mellom antall ansatte og hvor mange som kan behandles, påpeker leder Dorte Møller ved Fjell BUP. Får hjelp

Nå får Fjell BUP hjelp. Barn med ventelistegaranti er overført til andre poliklinikker i bergensområdet. Det har resultert i at antall barn på ventelisten har gått ned fra 75 i februar til 60 i mars. For en måned siden var det 15 garantipasienter hvorav 11 hadde gått over tidsgrensen på tre måneder. I dag er antallet på garantilisten redusert til fem, hvorav to går på overtid.

Videre har klinikken henvendt seg til alle som står på venteliste som de ikke har vært i kontakt med i den siste tiden for å se om det fortsatt er ønskelig å benytte seg av tjenestene til Fjell BUP.

– Hittil er det 50 prosent som ikke har svart. Det kan bety at ventelisten blir halvert, bemerker Møller.

To nye stillinger

Hun holder også på å gå gjennom søknadsbunken til to vakante stillinger som skal besettes. Møller er godt fornøyd med antallet søknader, men må nok se langt etter å kunne ansette ferdig utdannede spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.

– Det betyr at vi må utdanne dem selv. Dette er etterutdanning som tar seks - sju år, noe som vil gå ut over kapasiteten siden de gamle må veilede de nye, opplyser Møller.

Satser millioner

Når vakante stillinger inkluderes, har Fjell BUP over 1600 barn per fagstilling. Gjennomsnittet i fylket er like over 1500. Til sammenligning er det 700 barn per ekspert i hovedstaden.

Men dette skal det gjøres noe med. Psykiatri er satsingsområde også i Hordaland fylkeskommune. De neste seks årene skal det investeres for 690 millioner kroner og driften skal økes med 150 millioner. 21. mars behandler fylkestinget «Psykiatriplan for Hordaland fylkeskommune».