Psykiater Pål Hartvig sier at alder ikke spiller så stor rolle for vurdering av tilregnelighet i straffelovens forstand, så lenge man ikke er under 15 år og under den strafferettslige lavalder.

— For at en overgriper skal anses som utilregnelig, kreves det hovedsakelig at han har en aktiv og klart fremtredende psykose på gjerningstidspunktet som ikke er en følge av selvforskyldt rus, sier han.

Hartvig er psykiater ved Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsel– og rettspsykiatri i Oslo.

— I Norge er det slik at er man under 15 år, skal man bedømmes som utilregnelig og straffri på grunn av lav alder, sier Hartvig.

En gjerningsmann som i sterk selvforskyldt rus begår overgrep og drap, vil som regel bli betraktet som strafferettslig tilregnelig.

— Dette er det klare lovbestemmelser og presedens for, sier han.

Hartvig er ikke så opptatt av aldersfaktoren.

— Heldigvis er dette veldig utypisk, det er det uavhengig av om gjerningsmannen er 18 eller i 30- eller 40-årene. En 18-åring er myndig. Når det gjelder aldersfaktoren ville det blitt en noe annen dimensjon med en 14-åring, sier han.

Hartvig understreker at han uttaler seg generelt.

Hartvig synes det er vanskelig å spekulere i hva som kan få noen, eventuelt også en tenåring, til å gjøre noe slikt.

— Dette er en særdeles avvikende handling, og heldigvis veldig sjelden. Det er vanskelig å forklare slike handlinger ut fra et psykiatrisk perspektiv. Uavhengig av gjerningsmannens alder er det også en rystende handling.

PSYKIATER: Pål Hartvig.
SCANPIX