Selungen er en steinkobbe og er trolig kastet for under en måned siden. «Å kaste» betyr å føde i selterminologien.

— Bestanden av steinkobbe er på vei oppover. Slik har det vært helt siden seler døde i hopetall under en epidemi på 1980-tallet, forteller Georg Bangjord i Statens Naturoppsyn til bt.no.

Årsaken til at bestanden øker, er at færre jakter på selen nå enn tidligere.

Steinkobben som ble observert i går, så ikke ut til å bry seg så mye om mennesker. Bangjord oppfordrer dem som ser sel, om å la den være i fred.

— Kjør forbi med redusert fart og studer den i kikkert. Spesielt selunger er avhengig av at moren får die den, sier Bangjord.

Jakob Friele Langeland