Tirsdag startet den fire dager lange rettssaken mot Sunnfjord Dykkerservice AS i Fjordane tingrett. Selskapet står som tiltalt, det gjør også selskapets daglige leder og styreleder.

De tiltalte etter arbeidsulykken erkjenner ikke straffeskyld på flere av punktene i tiltalen.

Tomas Lekeckas mistet livet under dykking på merder i Hyllestad 19. desember 2012.

Straffeskyld

Politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes la frem tiltalen, og i den er det flere punkter.

Daglig leder innrømmet straffeskyld på halvparten av de 14 tiltalepunktene. Blant annet for at det ikke var etablert rutiner for å bruke reserveutløser, seperat gassflaske og livline og for at det ikke var ført loggbok eller personlig dagbok av de ansatte.

Tolker

Han innrømmet ikke straffeskyld på de andre punktene, blant annet for at det ikke var etablert rutiner for så sikre tilstrekkelig luftførsel, kommunikasjon under dykk eller sikret at reservedykker var kvalifisert og riktig utstyrt.

Styreleder og selskapet innrømmet ikke straffeskyld på noen av punktene.

To tolker er tilstede i rettssalen og oversetter for familien som sitter på tilhørerbenken.

— Trist sak

— Dette er en veldig trist sak, selvfølgelig for de etterlatte, men den er også en påkjenning for dem som er på tiltalebenken. Det er åpenbart at dette ikke var noe ønsket utfall, sa politiadvokat Refsnes i sitt innledningsforedrag.

Likevel mente han at allmennpreventive hensyn gjør det viktig å fremme saken.

— Det signaliserer at det er et stort ansvar å ha lederskap i en virksomhet som har et stort farepotensial, sa Refsnes.

Saken må derfor få konsekvenser både for selskapet og privatpersoner, mener politiadvokaten.

Hendelsesforløp

Refsnes fortalte om hva som skjedde ulykkesdagen:

Klokken 14.41 dykket Tomas Lekeckas i en merde for å heve en pumpe fra bunnen. Da de to kollegene på land oppdaget at Lekeckas ikke kom opp igjen til overflaten, tok den andre dykkeren seg ned til bunnen av merden klokken 15.22 og fikk ham opp på land. Kollegene startet med førstehjelp sammen med to ansatte fra Marine Harvest. Ambulansepersonell fortsatte gjenopplivingsforsøket da de kom til, men livet sto ikke til å redde.

— Det som er ubestridelig er at det ikke ble brukt line, talekommunikasjon eller reserveluftmekanisme under dykket, sa Refsnes.

Det ble ikke funnet feil på utstyret da det ble undersøkt i etterkant av ulykken. Refsnes viste til sakkyndiges rapport som konkluderer med at de fleste av dykkene som ble gjort den dagen, ikke kunne gjennomføres i henhold til godkjente dykketabeller.

- Gode nok rutiner

Politiadvokaten gikk nøye gjennom HMS-arbeidet til firmaet, og hvordan opplæringen var av de ansatte. Daglig leder sa seg fornøyd med instrukser og gjennomføringen av dette arbeidet.

— Ja, Jeg er vel egentlig fornøyd. Vi har ikke hatt ulykker tidligere og har snakket mye om HMS-arbeid, sa han under forklaringen.

Refsnes påpekte da at den daglige lederen forklarte seg annerledes i politiavhør i mars 2013.

— Da sa du at som leder hadde du hatt for lite fokus på HMS i bedriften og at du hadde for mange oppgaver. Har du endret mening? spurte politiadvokaten.

— Ja, det kan hende jeg har. Etter ulykken var jeg i sjokk, sa daglig leder.

Daglig leder gikk gjennom HMS-boken sammen med Lekeckas hans første dag på jobb. Det tok to-tre, timer opplyste daglig leder.

Vitner

Forsvarsadvokaten til den daglige lederen, Per Kjetil Stautland, påpekte i sitt fremlegg at det kom en ny dykkerforskrift kort tid etter ulykken og at noen av bestemmelsene er falt vekk. Han understrekte også at det var en full reserveflaske om bord i båten, som avdøde kunne brukt.

Han mente også at i kravet om oppreisning til foreldrene på inntil 250.000 kroner var grunnlaget for lite konkret.

Forsvareren til styrelederen, som også representerer selskapet, Paul-Inge Angelshaug, understrekte at det er forskjell på rollene de to tiltalte mennene har hatt i selskapet.

Rettssaken varer i fire dager. De tiltalte forklarer seg tirsdag. Onsdag vitner kollegene til Lekeckas, mens sakkyndige Per Ragnar Jensen vitner på torsdag.