— Det er overhodet ingen eksplosjonsfare forbundet med den virksomheten vi søker om å få drive på området, understreker avdelingsleder Geir Mo.

Han har fulgt nøye med i Sløvåg-saken og forsikrer at noe tilsvarende ikke kan skje i Simonsviken.

— Vi skal ta imot en helt annen og langt mindre farlig type avfall, sier han.

Statoil, Wärtsila og Tide er blant de største kundene til SAR.

— Statoil leverer oljeholdig vaskevann fra supplyskip til oss. Vår jobb er å skille ut oljen, sier Geir Mo.

— Det tidligere anlegget til Blikkvalseverket er perfekt for denne jobben. Skulle vi ha bygget helt nytt mottak, ville det ha kostet oss minst 30 millioner kroner, sier han.

Naboene frykter både skips- og trafikkstøy dersom SAR får konsesjonen det er søkt om.

— Støyen blir minimal, med kanskje bare et par skipsanløp i måneden. Trailerne som kommer for å levere avfall, vil foreta lossingen innendørs, sier Mo.

— Er det ikke ugunstig at et mottak for farlig avfall ligger i et boligområde?

— Jeg kan ikke se noen faremomenter forbundet med våre planer. En skal dessuten huske på at det har vært døgnkontinuerlig industrivirksomhet på dette området tidligere, sier avdelingslederen for SAR i Bergen.