Ungdommene som selger fadderskap for Redd Barna på gaten i Bergen er engasjert og lønnet av salgsselskapet Fundraising Gruppen.

For hver ny Redd Barna-fadder som blir rekruttert, går altså 1100 kroner til selskapet. Dette er et engangsbeløp hjelpeorganisasjonen betaler til Fundraising Gruppen.

«Folk er klar over det»

De som verver seg som Redd Barna-faddere, betaler 195 kroner i måneden.

— Blir folk gjort oppmerksomme på at gateselgerne ikke er tilknyttet Redd Barna direkte, og at såpass mange penger havner andre steder enn i organisasjonen?

— Det har vært såpass mye oppmerksomhet rundt fundraising-selskapene at jeg tror de aller fleste er klar over at vi kjøper en ekstern tjeneste. Men folk kjenner nok ikke til det konkrete beløpet 1100 kroner, sier Ellen Berg Svennæs.

Hun avviser at en uforholdsmessig stor andel av fadderskaps-inntektene havner utenfor målgruppen, nemlig hjelpetrengende barn i fattige land.

«Rekrutterer mange»

— Vi øremerker 85 prosent av alle våre fadderskaps-inntekter til prosjekter for barn som trenger hjelp. For hver hundrelapp vi får inn, går bare femten kroner til administrasjon og til finansiering av innsamlingsaksjoner, inkludert rekruttering av faddere, sier informasjonssjefen.

— Hadde det ikke vært bedre å bruke Redd Barna-medlemmer til fadderrekruttering fremfor å sette det bort til et selskap som skal ha 1100 kroner for hver person som blir vervet?

— Å bruke selgere er mest kostnadseffektivt fordi de rekrutterer så mange faddere. Gjennom fadderordningene når vi ut med hjelp til en million barn hvert år. Men vi bruker også egne medlemmer og sympatisører i vervekampanjer og innsamlingsaksjoner, sier Ellen Berg Svennæs.

Tar pause

Som BT skrev sist søndag, er mange bergensere lei av å gå spissrotgang mellom innpåslitne selgere på Torgallmenningen. Nå opplyser informasjonssjefen at Redd Barna tar en pause i fadder-rekrutteringen.

— Er det misnøye fra folk som er årsak til beslutningen?

— Nei, hovedårsaken er at vi har ser at markedet begynner å bli mettet. Men i totalvurderingen tar vi også hensyn til folks reaksjoner, om de mener selgerne er til sjenanse, for eksempel. Vi er lydhøre, sier Ellen Berg Svennæs.

Positiv opplevelse

Hun understreker at det dreier seg om en pause, og at organisasjonen fortløpende vurderer nye kampanjer.

Informasjonssjefen sier Redd Barna får mange gode tilbakemeldinger på selgerne.

— Når vi ringer opp personer som har undertegnet kontrakt, svarer 80 prosent at de opplevde vervesituasjonen som positiv, sier Berg Svennæs, som medgir at bildet trolig er mer sammensatt ettersom de som blir oppringt, er de som var positive alt i utgangspunktet.

REDD BARNA: For hver fadder gateververne skaffer, går kr. 1100,- til selskapet Fundraising Gruppen.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN