Weidel er i dag partner i Postbanken Eiendom. Han presiserer at han ikke hadde noen tilknyting til Postbanken Eiendom da han kjøpte Fanaveien 141. Den gang jobbet han i et datafirma, og handlet som privatperson, opplyser han.

— Når det gjelder det forhold at det skal etableres et veikryss nedenfor huset, er dette forhold som jeg ikke var kjent med på tidspunktet for salget av huset. Jeg var heller ikke kjent med at avløpet fra huset går til en privat septiktank og ikke til et offentlig anlegg, skriver Sami Weidel i en e-post til Bergens Tidende.

«Jeg har ikke bebodd huset og jeg har overlatt vurderingen av husets tilstand mv til en takstmann og megler ifm salget av huset. Takstmannen burde antakelig ha sjekket hva som er korrekt vedr husets avløpsledninger. Når det gjelder ellers tilstanden til huset, så var huset fra 1954, og det innebærer på generelt grunnlag alltid en viss risiko å kjøpe eldre hus med tanke på at et kan oppstå skader på rør o.l», skriver Weidel.

Han vil ikke opplyse hvilket firma som har stått for oppussingen.

— I den perioden jeg eide huset ble det foretatt en «overflateoppussing» av et innleid profesjonelt byggefirma, og ikke en fullstendig rehabilitering. Arbeidet ble ledet av en byggeleder i det innleide firmaet, skriver Weidel.

— Jeg er for øvrig ikke kjent med alle detaljene i hvor saken står i dag i forhold til kjøperne da jeg tegnet eierskifteforsikring ved salget av huset. Det er da følgelig eierforsikringsselskapet som har den direkte kontakten med kjøper, skriver han.

Aktiv Eiendom på Bryggen var megler da Fanaveien 141 ble solgt til Cecilie Korsvold Olsen og Erik Nagen. Daglig leder Vibeke Haugsdal sier at dersom selger kjente til at det var planlagt et stort kryss like ved eiendommen, er det et grovt brudd på opplysningsplikten at ikke samboerparet fikk vite om dette.

— Før vi laget salgsprosjektet undersøkte vi med den kommunale reguleringsplanen for området. Dersom selger har fått skriftlig varsel fra kommunen, vil det ikke være i de registrene vi kan hente opplysninger fra. I de tilfeller er vi helt avhengig av at selger varsler om at melding er mottatt. Vi benytter autorisert takstmann som kilde til opplysninger om avløpsforhold, sier Haugsdal.