Byrådet vedtok i går å legge 22 eiendommer ut for salg. Antatt salgsverdi er 60 millioner kroner til sammen.

De fleste av eiendommene er ubebygde tomter i bydelene, men det finnes også bygninger som har historisk interesse.

Selger Krohnsminde

Blant annet vil kommunen selge de to gamle tribunene på Krohnsminde idrettsplass. Helse Bergen skal kjøpe eiendommene, og vil rive begge tribunene for å bygge poliklinikk og kontorer. Det skjer i henhold til den eksisterende reguleringsplanen for området.

Det gamle aldershjemmet ved Mildeheimen står også på listen over salgsobjekter. Hovedhuset fra 1918 har vært brukt til barnehage, men er i dag fraflyttet. Byrådet sier det vil vurdere om kommunen kan bruke bygget til noe annet før et eventuelt salg.

Byrådet varsler også at det snart vil komme egne saker på salg av to, store eiendommer i Bergen sentrum: Nygård skole og kontorbygget i Neumanns gate 1, ved Konsertpaleet.

– Vi jobber med disse to salgene, men trenger litt mer tid. Blant annet må vi ha noen mellomløsninger for de av våre enheter som holder til i Neumanns gate, sier finansbyråd Christine B. Meyer (H).

Kritikk for billigsalg

Tidligere har byrådet fått kritikk for å selge unna eiendommer for billig. Forum kino ble solgt for syv millioner kroner i 2006, mens gamle Laksevåg rådhus gikk for 49 millioner kroner, 21 millioner under takst.

Terje Ohnstad (Ap) mente byrådet burde miste fullmakten til alene å avgjøre alle salg under 100 millioner kroner. Andre stilte spørsmål ved kommunens kompetanse i slike salg.

Finansbyråden sier salget av Forum var veldig spesielt, og at hun er komfortabel med den kompetansen Bergen Kommunale Bygg sitter med.

– Vi er veldig opptatt av at vi skal selge til markedspris, og er ikke desperate etter å selge, sier hun.

Må frigjøre 250 millioner

Meyer forklarer salgene med at kommunen trenger å frigjøre kapital, samt at mange av eiendommene er ukurante og dyre i drift.

– Vi har over én million kvadratmeter å holde ved like. Da er det hensiktsmessig å bli kvitt enkelte kostnader, sier hun.

Bystyret vedtok i fjor at kommunen skulle frigjøre 250 millioner kroner i kapital for å bruke på fremtidige investeringer. Dersom eiendomssalget innbringer de forventede 60 millionene, vil byrådet nesten nå målet i 2008, sier Meyer. Salget av Tide-aksjer brakte nemlig også inn en god slump.

Eiendomsmegler Lars M. Kyte jobber mye med næringseiendommer. Han har god tro på at kommunen skal få inn pengene, etter å ha sett listen over salgsobjekter.

– Det er stor etterspørsel etter næringstomter og sentrale boligtomter. Uten at jeg har inngående kjennskap til eiendommene, vil jeg tro at 60 millioner er realistisk, sier han.

SELGES OG RIVES: Tre tomter på Krohnsminde idrettsplass selges. Det betyr at den hederskronte idrettsplassen blir uten tribuner i fremtiden. Sittetribunen ble bygget i 1938 og tegnet av den kjente arkitekten Ole Landmark. Samme mann har tegnet Forum kino og Bergen Kunsthall.
Bergens Tidende