Flere prostituerte har opprettet blogger.

– De forsøker å gjøre seg mer attraktive og skaffe kunder gjennom relasjonsbygging. Det handler om å dele mer av livet sitt enn vi har sett før, sier Astrid Gerdts i Utekontakten.

På sexsalgssider og blogger på nettet legger kvinnene oftere ut usladdede bilder enn før, i tillegg til at de utleverer mer informasjon enn før, mener Utekontakten.

– I bloggene skriver kvinnene om alt fra dagligdagse ting til reiserutene sine, og appellerer til potensielle kunder, sier Gerdts.

Andre har tatt i bruk blåtann-teknologi på mobiltelefonen. Ved å gjøre telefonen synlig for andre som bruker blåtann, og gi mobilen et navn som signaliserer at de kjøper eller selger sex, kan prostituerte og potensielle sex-kjøpere finne hverandre.

«Det gjelder da å ha et «nick» som vekker interesse hos aktuelle kjøpere og selgere».

– Det som er interessant er at kvinner og menn forsøker å finne løsninger på å komme i kontakt med hverandre uten å bli tatt for sex-kjøp. Om dette er en metode som fungerer i det hele tatt, og som vil etablere seg, vet vi ikke, sier Gerdts.