INGIBJÖRG MEYER-MYKLESTAD

Dermed ble resultatet for første halvår en nettoinnløsning på 1,9 milliarder kroner.

— I mai hadde vi vesentlig større innløsning enn tegning, fordi innløsningen var større enn normalt. Men i juni var salget normalt, på tross av at kursfallet, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud.

Ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) var personkundenes nettoinnløsning i juni på seks millioner kroner. Ruud tror dette skyldes at de som ble nervøse av kursfallet solgte seg ut allerede i mai.

Fra november i 2005 til april i år, har det vært en positiv nettotegning av aksjer i fond. Den negative nettotegningen første halvår skyldes hovedsakelig den høye nettoinnløsningen i mai.

Over en million nordmenn har penger investert i aksjefond. Investeringer i internasjonale fond utgjør 50 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen var ved utgangen av juni 74,7 milliarder.