GUNNAR WIEDERSTRØM HANS K. MJELVA

Han forbereder nå et svært omfattende salg av festetomter på noen av byens mer attraktive adresser som:

  • Pyttergrenden,
  • Sandviksveien,
  • Rosesmuget og
  • Biskopshavn

Felles for hus på disse adressene er at de ved salg er svært etterspurte og at markedsverdien er høy. Kommunen har også tomter ellers i Sandviken, i sentrum, på Minde og på Kronstad.

Nå vil kommunen ha sin del av kaken, og skal selge et høyt antall tomter.

Selger for 50 mill.

I budsjettet for 2004 er det budsjettert med salg av festetomter for 50 millioner kroner. Fordelt på de 1600 tomtene kommunen har skulle det gi i gjennomsnitt 30.000 kroner per tomt. Henning Warloe avviser at dette er retningsgivende for det prisleiet kommunen kommer til å legge seg på.

— Det blir ganske sikkert dyrere enn dette, men vi er ikke kommet så langt at vi har bestemt oss for hvilket prisnivå vi skal legge oss på. Beløpet på 50 millioner er et anslag, og vi har ikke sagt at dette er beløpet vi regner med å få inn ved salg av alle festetomtene våre.

— Hvor mye regner dere med å få for disse tomtene?

— Jeg vil ikke forskuttere prisleiet. Det må vi komme tilbake til når dette er utredet, sier Warloe.

Stortinget bestemmer

Warloe legger ikke skjul på at kommunen i den nåværende situasjonen trenger hver eneste krone som kan frigjøres ved salg av tomter. Men han lover at kommunen ikke skal være blant dem som tar aller mest.

— Våre priser skal selvfølgelig harmonere godt med det Stortinget bestemmer, lover Warloe.

På Stortinget er det flertall for at alle som fester skal kunne kjøpe tomten. Samlet omfatter dette 350.000 festkontrakter, 100.000 av disse gjelder hyttetomter.

Detaljene rundt organisering og prisfastsetting er ikke avklart. Regjeringen kommer med en stortingsmelding i slutten av uken, her ventes de viktigste spørsmål rundt salg av festetomter å bli avklart. Denne meldingen skal Stortinget behandle i løpet av vårsemesteret.

Dyrt tilbud fra kommunen

Med bølgene skvulpende opp mot bryggen utenfor stuedøren ligger et hvitmalt skipperhus i Biskopshavn. Da det ble bygget i 1760 var det et gjestgiveri. Nå er huset, og den 1,2 måls store eiendommen, bolig for Lars Gørvell-Dahll og hans familie.

Siden de kjøpte eiendommen for ti år siden har de, i samarbeid med byantikvaren, ført huset tilbake til opprinnelig stand. Men grunnen eier kommunen.

— Du blir kanskje litt skeptisk når du kjøper festet grunn. Du eier jo ikke, og lurer på om kommunen kan ta den igjen, sier Gørvell-Dahll.

For et år siden skrev de til Bergen kommune med tanke på å kjøpe tomten. Men svaret fra kommunen var ikke helt som ventet.

— Prisen var altfor høy til at det var aktuelt. De så ut som de hadde basert seg på markedspris, sier Gørvell-Dahll.

Kommunen forlangte rundt 350.000 kroner, mens familien i dag bare betaler 2.000-3.000 i årlig festeavgift. Så Gørvell-Dahll bestemte seg for å legge kjøpet på is, inntil videre.

FOR DYRT: Lars Gørvell-Dahll takket nei til tilbudet fra kommunen, som i fjor ville selge den 1,2 mål store festetomten ved sjøkanten i Biskopshavn for rundt 350.000 kroner.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG