Vitusapotek Nordstjernen på Bergen Storsenter har ikke solgt sprøyter til narkomane siden nyttår.

— Jeg holder på å skrive en evalueringsrapport nå. Konklusjonen blir at prosjektet fungerer etter hensikten, men at personalet kan bli flinkere til å henvise narkomane til Strax-huset eller Utekontakten, og dele ut mer informasjonsmateriell, sier apoteker Hanne Tram ved Vitusapotek Nordstjernen.

Hun mener det blir for passivt å selge brukerutstyr til rusmisbrukere uten å kunne tilby noen form for oppfølging.

- Mange mindreårige

Etter at sprøytesalget økte med mellom 30 og 40 prosent i fjor, bestemte apoteket seg for å endre sin praksis.

— Vi så også at det var en økning av mindreårige som ville kjøpe sprøyter, sier Tram.

Siden 1. januar har kundene måttet vise til en resept eller en medisinsk historikk med medikamentet som injiseres for å få kjøpt sprøyter og kanyler på Bergen Storsenter. Andre kunder er blitt vist videre til institusjoner som Strax-huset, hvor det deles ut gratis sprøyter. Her får rusmisbrukere også tilbud om helse- og sosialhjelp.

— I stedet for å selge selv har vi gitt vekk 20.000 sprøyter som institusjonene kan dele ut gratis. Det har vært veldig få negative reaksjoner fra kundene når vi forklarer hvorfor det er slik, sier apotekeren.Hun understreker at ingen kunder skal kunne kjøpe sprøyter til ikke-medisinsk bruk på apoteket hennes. Det gjelder ikke bare narkomane.

- Fraskriver seg ansvaret

Apoteker Eli Bjørke Hellerslien hos konkurrenten Apotek 1 Galleriet er kritisk til sprøytenekten på Bergen Storsenter.

— De fraskriver seg et ansvar, og skyver problemet over på andre.

Sprøytesalget på Galleriet er doblet etter at Nordstjernen sluttet stoppet sitt salg til narkomane.

— Ut ifra forskriftene er det ikke riktig å selge til noen, men ikke til andre. Vi spør ikke folk hva de skal bruke sprøytene til. Det hender at helsepersonell vil hjelpe foreldre eller andre uten at de har resept. Narkomane trenger også rent brukerutstyr, og hvis det haster går de ikke alltid til Strax-huset.

- Mye bråk

Hellerslien sier det er blitt mye mer bråk på apoteket i år.

— Når vi får flere narkomane kunder blir det også mer bråk. De som ikke tar hensyn til andre, og som ikke følger køen blir vist bort. Mange av kundene våre er syke, så det er viktig at alle viser hensyn.

Hun understreker at de fleste narkomane oppfører seg fint på apoteket.

Har klaget

Apotekeren har klaget Nordstjernens praksis inn for Statens legemiddelverk. Men etter at prosjektet er anbefalt av både politiet og Utekontakten i Bergen har etaten så langt ikke grepet inn.

«Et sentralt punkt i ordningen er, så vidt vi kan forstå, at salg/utlevering av sprøyter og kanyler til mindreårige misbrukere, bør ledsages av annen form for hjelp eller oppfølging på stedet… Legemiddelverket kan vanskelig si seg uenig i dette, men vil påpeke at dette prinsippet i så fall bør gjelde alle apotek og andre utleveringssteder.», skriver Legemiddelverket som har sendt problemstillingen videre til Apotekerforeningen og Helsedirektoratet.

Økt utdeling

I løpet av årets seks første måneder delte Strax-huset i Bergen ut 299.690 gratis sprøyter. Dette er en økning på 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

— 1. desember utvidet vi åpningstidene våre, slik at vi også holder åpent om ettermiddagene i ukedagene. Vi har også utvidet åpningstidene om natten. Det er vanskelig å si hvor mye av økningen som kommer av dette, og hvor mye som eventuelt er en følge av at det ikke selges sprøyter på Bergen Storsenter, sier Hege Njøten som er leder på Strax-husets dagavdeling.

Hun tror ikke det er noen god løsning om alle apotekene slutter å selge sprøyter til rusavhengige.

— Det er veldig bra at de informerer om oss, men av ulike årsaker er det ikke alle som ønsker å oppsøke Strax-huset. Rent brukerutstyr er skadereduksjon, og apotekene har fortsatt en viktig rolle her. Det er jo også stigmatiserende å selge til noen, men ikke til andre.

Over nyttår skal Strax-huset flytte til Damsgård. Njøten frykter da at tilgjengeligheten på rent brukerutstyr og andre helse- og sosiale tjenester blir dårligere for en del brukere som oppholder seg i sentrum.

Bør alle apotek selge sprøyter til alle? Si din mening.