De fire bak Solåsen Eiendom lover stamkundene at de to brune restaurantene skal bestå som nettopp det, med sitt særegne image.

Ikke store endringer

Døsvig og BaraGruppen selger etter 17 år for å kunne satse mer på eiendom og videre utbygging av Dolly Dimples restauranter.

Jan Skulstad, Gunnar A Thorbjørnsen, Eivind Lunde og Karl Kvalheim som kjøper vil den første tiden lære restaurantene og bransjen bedre å kjenne før de kommer med programerklæringer. Men veldig store endringer for dagens konsert har de ikke tenkt seg.

De ansatte sa seg etter et informasjonsmøte i formiddag godt fornøyd med presentasjonen de fire ga av seg selv og deres hensikter med kjøpet. Alle ansatte fortsetter på samme vilkår som i dag. Bare på toppen blir det et direktørskifte fra Gunnar Thørnblom til Jan Skulstad.

SELGES: Sjenkestuen Wessel er solgt. De nye eierne lover å la restaurantens særegne image leve videre.