En avtale fra 1975 sier at kommunen skal få tilbake Tanks dersom bygget ikke lenger er skole. Men kommunen overfører nå sin eiendom til en tilsvarende eierandel i det nye skolebygget på Nygårdstangen. Foreløpig anslag viser at fylket kan få mellom 30 og 60 millioner kroner for Tanks-bygget i Kong Oscars gate.