Det skriver lokalavisen VestNytt.

40-åringen fra Fjell ble nylig dømt i Nordhordland tingrett, for butikktyveri, heleri og besittelse av narkotika.

Mannen er også straffedømt flere ganger før. I den siste saken tilsto han, og forklarte at han nå tar avstand fra butikktyverier.

40-åringen har drevet med kriminalitet på grunn av narkotikaproblemer. Men etter at han begynte å selge gatemagasinet Megafon, skal han ha fått bedre livskvalitet. Retten tror ifølge VestNytt at mannen nå har større sjanse for å holde seg unna kriminalitet.

I stedet for 90 dager, som ville vært den normale straffen for forholdene han nå er dømt for, må mannen sone 45 dager. Hans nye karriere som Megafonselger og konsekvensene den har gitt for livet hans, er sammen med tilståelsen en av grunnene til strafferabatten.

MEGAFON: Den kriminelle mannen har fått et nytt liv etter at han begynte å selge dette magasinet.
Arkiv