Hotellet i Strandebarm i Kvam herad er nå lagt ut for salg. Prisantydning er 4,75 millioner kroner.

Ifølge Vital Invest, som eier hotellet, var den utløsende faktoren bak beslutningen om å selge hotellet «bortfall av planlagt omsetning høsten 2013».

— Vi hadde en plan om å gjøre hotellet mindre avhengig av omsetning fra hjørnesteinsbedriften Fjellstrand AS. Dessverre kom vi aldri så langt, sier Lars Berge, en av eierne av Vital Invest, i en pressemelding.

25 rom

Hotellet er kanskje best kjent under det tidligere navnet Strandebarm Fjord Hotell. Ifølge salgsoppgaven har hotellet 25 rom og et samlet areal på 1362 kvadratmeter.

Driftsselskapet har kommet i økonomiske vansker som følge av markedssituasjonen, opplyser Berge.

«Eierselskapet er midt oppe i en intens prosess for å se hvordan det kan løses til størst mulig gunst for berørte parter, spesialt med tanke på ansatte og kreditorer», heter det i pressemeldingen.

Eierselskapet Vital Invest håper å få gjennomført salget i løpet av første kvartal.

Lokale krefter

Lars Berge opplyser at de er i dialog med flere aktører om overtagelse av hotellet. Han appellerer til lokale krefter om å gå inn på eiersiden.

— Vi er fortsatt optimister med tanke på Strandebarm som fremtidig destinasjon. Men vi som eiere kan ikke sitte i Trondheim eller Oslo og lede an i en slik utvikling. Lederskikkelser og entusiaster nært Strandebarm måp eie et slikt prosjekt, sier Berge i pressemeldingen.

Ifølge salgsoppgaven ble hoveddelen av hotellet bygget i 1950. Eiendomsmegleren mener bygningsmassen også kan være egnet for ombygging til leiligheter eller til bruk som institusjon.