BiR er alt i forhandlinger med BKK, og i løpet av våren håper kommunen at salget kan bli en realitet. Det vil i tilfelle være snakk om å overlate BKK drøyt halvparten av kommunens aksjeandel på 80 prosent i selskapet.

Byrådet mangler 113 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. 68 millioner kroner skyldes at statsbudsjettet var dårligere nytt for Bergen enn byrådet hadde regnet med. De øvrige 45 millionene skyldes i all hovedsak at flertallet i bystyret ikke godkjenner byrådets forslag om blant annet å legge ned aldershjem, sykehjemsplasser og tre skoler.

Da byrådet presenterte budsjettet sitt for en måned siden sa finansbyråd Trond Tystad at alt som var å hente, var tatt, men det viste seg ikke å stemme. For skjult i ermet «tryllet» Tystad i går frem hele 49 millioner kroner som ikke var der da budsjettet ble lagt frem.

  • 13 millioner kroner hentes i ekstra utbytte fra Bergen Tomteselskaps velfylte kasse,
  • Ti millioner er ekstra utbytte fra BKK.
  • 15 millioner er såkalt nedjustering av avdragsbudsjettet.
  • Fem millioner er reduksjon i avsetning til lønns— og prisstigning.
  • Seks millioner er rentene på salgsgevinsten av BiR-aksjene.

Ikke rart Tystad fikk problemer med å forklare hvorfor disse pengene nå plutselig hadde dukket opp og reddet kommunen ut av en skvis på 113 millioner kroner. Og så har det dukket opp nye penger på barnehagebudsjettet. I tillegg kommer 20 millioner kroner i innsparinger på å fjerne byråkrater og en serie feite verv for byens politikere