— Sammen med folk fra HSD arbeider vi på spreng med å finne ut hva som skjedde, sier administrerende direktør Alvhilde Almeland i Norsafe Selantic.

Hun viser til at flåteutløsningssytemet på «Draupner» er bygd om etter «Sleipner»-forliset. Deretter er det foretatt en rekke tester, uten at det er gått galt. En test i kraftig vind og høy sjø utenfor Marstein fyr i fjor sommer, var også vellykket.

— Derfor kom gårsdagens mislykkede test som et sjokk og en stor overraskelse for oss, sier direktør Almeland.

Det var egentlig bare meningen å utløse en av de tre flåtene om bord. Da den snudde seg opp ned i sjøen, ble også de to andre testet. Bare en av tre flåter oppførte seg som den skulle.