– Hadde jeg fortsatt å kjøre, ville jeg blitt tatt av raset, sier 41-åringen fra Tyssedal.

Han var på vei til tannlegen i Odda da raset gikk mandag ettermiddag. Ved Byrkjenes, midt mellom Tyssedal og Odda i Hardanger, veltet store steinblokker og løsmasser nedover fjellsidene, over riksvei 13 og ned i fjorden.

Les også: Frykter nye ras

Så noe unormalt

Seim kan takke egen årvåkenhet for at han fortsatt er i live.

– Vi er vant til ras her inne. Når jeg kjører, sitter jeg og ser opp mot fjellsiden. Jeg så noe unormalt. En støvsky. En liten stund etterpå så jeg en stein på størrelse med en bil komme sprettende ned. Jeg stanset bilen og begynte å rygge. Bulderet kom og noen sekunder etter var alt kommet ned på veien, sier han.

Han fortsatte å rygge bakover, i frykt for at flere steiner skulle komme.

– Jeg stoppet etter et par hundre meter. Hele veien var tåkelagt. Da støvet la seg, så jeg raset ligge på veien.

– Hvordan opplevde du hendelsen?

– Jeg tenkte bare på å komme meg vekk. Da jeg kom til meg selv etterpå, ble jeg litt skjelven. Hadde jeg ikke fulgt med på fjellsiden, hadde jeg nok blitt tatt av skredet. Men jeg prøver å tenke minst mulig på det, sier han.

Frykter flere ras

Politiet måtte mandag kveld trekke seg tilbake på grunn av faren for nye ras. Distriktsveisjef for Voss og Hordaland, Anfinn Ansok, ser ikke bort fra at det kan rase mer i området.

– Skredet startet høyt oppe, og med så store nedbørsmengder vi har hatt i det siste kan det være flere farer som truer, sier han.

Tirsdag skal en geolog flys inn for å vurdere situasjonen.

– Før veien kan åpnes må geologen finne ut om noe ligger latent, og på hans anvisning må vi rydde og sikre massene oppe i lien.

Hardanger er tungt rasområde, sier distriktsveisjefen. På Rv 13 mellom Tyssedal og Odda går det ett til to ras i året. At det har slike store dimensjoner er likevel sjelden.

– Er veien mellom Tyssedal og Odda trygg?

– Så trygg som en vestlandsvei kan være. I indre strøk av Hordaland må en leve med rasfare, så skal vi sikre så godt vi kan, sier Ansok.

Ingen prioritert strekning

Ifølge veisjefen er riksvei 13 mellom Odda og Tyssedal ikke på veivesenet sin prioriteringsliste når det kommer til rassikring.

– Det er ingen konkrete planer om store, omfattende sikringstiltak på denne strekningen. Det er et spørsmål om midler. Nå må vi sikre området best mulig med de pengene vi har, sier Ansok.

Jon Inge Seim kjører strekningen mellom Tyssedal og Odda hver dag.

– Jeg kommer til å fortsette å følge med på fjellsiden når jeg kjører innover, sier han.

Sævig Rune