Forskerne fra Universitetet i Bergen identifiserte 32 studier på søvn hos personerutsatt for seksuelle overgrep. Analysene viser at søvnforstyrrelser er utbredt og mer vanlig hos personer som har opplevd seksuelle overgrep enn hos personer som ikke har opplevd overgrep.

— Mellom 20 og 100 prosent av seksuelt misbrukte har i ulike studier rapportert en eller annen form for søvnvansker, sier forsker og psykolog ved Universitet i Bergen, Iris Steine til bt.no

Mareritt

Symptomer som rapporteres oftere hos offer for seksuelle overgrep inkluderer mareritt, søvnparalyse, nattlige oppvåkninger, urolig søvn og tretthet.

— Vi er ikke overraskede over resultatene, sier Steine. Søvnproblemer er vanlig etter traumatiske hendelser, og seksuelle overgrep er som kjent veldig traumatiske for ofrene, fortsetter hun.

Enkelte av ofrene for slike overgrep får diagnosen post traumatisk stresslidelse (PTS), og dette kan forklare de store søvnvanskene.

— En av de diagnostiske kriteriene for PTS er nettopp søvnvansker, forteller Steine. Likevel er det ikke alle som opplever slike problemer. - For enkelte kan det også skje på grunn av vonde minner, sier forskeren. Har overgrepet skjedd på et soverom hvor man før følte seg trygg, vil kanskje rommet senere vekke vonde minner som kan gjøre det vanskelig å sove her, sier hun.

Viktig med behandling

Forskerne mener det er viktig at helsepersonell er oppmerksomme på pasienter som får søvnvansker etter overgrep.

— Søvnforstyrrelser kan gi en rekke negative konsekvenser for de det gjelder, sier Steine. Pasienter rapporterer depresjon, konsentrasjonsvansker og redusert livskvalitet når de sover dårlig, sier hun.

I følge forskeren er det også en økt fare for alkoholavhengighet når seksuelt misbrukte opplever søvnvansker.

— Vi vet at det finnes en sammenheng med senere alkoholavhengighet for de personene som får søvnvansker etter seksuelle overgrep, sier hun. Derfor er det veldig viktig at denne gruppen plukkes opp og får hjelp, avslutter forskeren.