BT skrev onsdag at barnevernsvakten i Bergen i år har hatt flere saker med familievold enn før. Vakten har også hatt en økning i antall henvendelser på nesten 12 prosent i første halvår i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

Mye av dette skyldes at nabokommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden er med i et samarbeid med barnevernsvakten i Bergen. Siden oktober 2004 tar barnevernsvakten i helger og høytider også imot henvendelser fra øykommunene. Det har blant annet ført til at barnevernstjenesten i Askøy har fått seks ganger så mange henvendelser.

Mener ordningen er billig

Jon Medvik, leder i barnevernstjenesten på Askøy, forteller at det ikke betyr at de har hatt en tilsvarende økning i antall saker de jobber med.

— Barnevernet får flere henvendelser i hver sak og mer informasjon gjør at vi kan løse dem på en bedre måte, sier han.

Den nye samarbeidsordningen har gjort tjenesten mer tilgjengelig. Men etter nyttår er det slutt på statens finansiering av ordningen. Da må kommunene ta regningen.

— Vi vil legge frem en sak for de fire kommunene om finansiering fra og med 2006. Den koster til sammen rundt 500.000 kroner i året og bør kunne videreføres, og det er rimelig, mener Medvik.

Økt trygghet

Alle BT har vært i kontakt med i barnevernstjenestene i de fire øykommunene ønsker at ordningen skal opprettholdes etter nyttår.

Mariann Kjelby, leder i barnevernstjenesten i Sund kommune mener at barnevernsvakten har gitt økt trygghet både for dem og for foreldre og barn.

— Den har gitt oss en avlastning. Før var vaktordningen i helgene basert på ansatte som egentlig hadde fri. Det er vanskelig å ha en person på vakt døgnet rundt i en så liten kommune som vår. Barnevernsvakten har derfor gjort det enklere for foreldre og barn å ta kontakt, sier hun.