EIRIK MELING

BT skrev onsdag at barnevernvakten i Bergen i år har hatt flere saker med familievold enn før. Vakten har også hatt en økning i antall henvendelser på nesten 12 prosent i første halvår i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

Mye av dette skyldes at nabokommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden er med i et samarbeid med barnevernvakten i Bergen. Siden oktober 2004 tar barnevernvakten i helger og høytider også imot henvendelser fra øykommunene. Det har blant annet ført til at barnevernstjenesten i Askøy har fått seks ganger så mange henvendelser.

Jon Medvik, leder i barnevernstjenesten på Askøy, forteller at det ikke betyr at de har hatt en tilsvarende økning i antall saker de jobber med.

— Det betyr at barnevernet får flere henvendelser i hver sak og med det bedre informasjon om sakene. Vi kan derfor løse dem på en bedre måte, sier han.

Medvik sier at tilgjengelighet er viktig for barnevernstjenesten og den nye samarbeidsordningen har ført til nettopp det. Men etter nyttår er det slutt på statens finansiering av ordningen. Da må kommunene ta regningen.

— Vi vil legge frem en sak for de fire kommunene om finansiering fra og med 2006, sier han. Medvik mener ordningen er rimelig.

— Den koster til sammen rundt 500.000 kroner i året og bør kunne videreføres, sier han.