Olav Garvik

Bortsett fra usikkerheten omkring Anita Apelthun Sæles skjebne i KrF er det ikke lenger noen tvil om hvem som vil få de sikre plassene på stortingslistene i Hordaland.

På bakgrunn av nominasjonskomiteenes innstillinger og den siste meningsmålingen som Opinion har utført for Bergens Tidende, kan vi konstatere følgende:

Rita Tveiten (A), Silja Ekeland Bjørkly (H), Anita Apelthun Sæle (KrF) og Ingmar Ljones (KrF) har ikke fått fornyet tillit fra nominasjonskomiteene. De er i realiteten vraket.

Sponheim ille ute

I tillegg viser meningsmålinger at både Senterpartiet og Venstre mister sine mandater i Hordaland. Både Venstres partileder Lars Sponheim og Senterpartiets Rune Skjælaaen må ifølge Opinion-målingen sist i september finne seg annet å gjøre etter valget. Men også en syvende politiker, May Britt Vihovde, blir rammet av et dårlig valgresultat. Mister Venstre mandatet i Hordaland, og regjeringen ikke fortsetter, må hun som Sponheims «reserve» ubønnhørlig lete etter nytt arbeid.

Fem nykomlinger

Dersom barne— og familieminister Laila Dåvøy vinner nominasjonskampen i KrF, slik nominasjonskomiteen med stort flertall ønsker, blir det fem nykomlinger fra Hordaland. I tillegg til KrF gjelder det både på Arbeiderpartiets og Høyres liste.

Arbeiderpartiet: Kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen på annenplass, LO-sekretær Per Rune Henriksen, Bergen på tredjeplass og advokat Hilde Lydvo, Voss på fjerdeplassen.

Høyre: Økonom Eli Årdal Berland, Fjell på fjerdeplass.

Både i SV og i Frp er de nåværende stortingsrepresentantene i realiteten sikret ny stortingsperiode, om ikke meningsmålingene skulle ta en helt annen kurs enn hittil.

To færre enn i dag

Etter den nye valgordningen får Hordaland bare 15 representanter. Ordningen med utjevningsmandater førte i 2001 til at fylket fikk 17 representanter. Etter nyordningen skal 14 mandater fordeles ut fra stemmetallet i Hordaland, mens det siste mandatet er basert på oppslutningen på landsbasis. Det er like fullt en kandidat fra hordalandslistene som skal velges.

Slik partisympatien gjenspeiles på meningsmålingene vil hordalandsbenken på Stortinget i perioden 2005-2009 trolig bli sammensatt slik:

Fremskrittspartiet: Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter og Karin S. Woldseth.

Høyre: Erna Solberg, Øyvind Halleraker, Torbjørn Hansen og Eli Årdal Berland.

SV: Ågot Valle og Audun Lysbakken.

Arbeiderpartiet: Olav Akselsen, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Per Rune Henriksen og Hilde Lydvo.

Kristelig Folkeparti: Ingebrigt S. Sørfonn og Laila Dåvøy.