Statens vegvesen har ikke kontrollert tunnelen etter nedfallene, skriver Haugesunds avis.

Til sammenlikning er det bare registrert tre nedfall i tunnelen i perioden 2000-2005, mens det altså var dobbelt så mange bare i fjor. Det største var på rundt fire tonn. Haukelitunnelen ligger på E134 i Odda kommune.

– Hele tunnelen er under renovering. Tunnelen blir gjennomgått en gang i året. Vi har ikke hatt noen gjennomgang der etter 2006, men skal ha det i sommer, sier seksjonsleder i Statens vegvesen Region Sør, Asbjørn Arnevik, til Haugesunds avis.

– Ingen dramatikk

Ifølge Arnevik har det dreid seg om nedfall av stein fra overgangen mellom tunnelside og -tak. Han mener det kun var ett av nedfallene som det var litt størrelse på.

– Jeg har ikke sett noe dramatikk i det, sier han.

Det er Staten vegvesen Region Vest som eier Haukelitunnelen, men det er Region Sør som har overtatt drift og vedlikehold.

På spørsmål om eier av tunnelen, Region Vest, er informert om hendelsene i Haukelitunnelen, sier Arnevik at han «vil tro» de er det. Så sent som april 2007 uttalte regionveisjef for Region Vest, Ole Chr. Torpp, at tunnelras har vist seg å være et svært lite problem på Vestlandet.

Men i sommer blir Bømlafjordtunnelen stengt etter at det har rast store mengder stein og leire fra taket. Som erstatning blir det satt inn gratis ferge over Bømlofjorden.