Tone Bruun er overlege ved Avdeling for infeksjonsovervåking | Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vi sendte henne seks spørsmål — her er svarene.

- Er det grunn til å være engstelige for folk iNorge nå?

— Dette er en situasjon norskhelsevesen har forberedt seg på og folk kan være trygge på at den håndteres påbest mulig måte slik at man hindrer smitte til andre personer.

- Anbefaler dere folk å ta noen forholdsregler?

— Folk her i Norge kan leve somnormalt.

- Vi leser at noen blir friske mens andre dør avdenne sykdommen. Vet man hvorfor?

— Man vet ikke nøyaktig hvorfornoen blir friske mens andre dør. Det kan være individuelle forskjeller igenetikk, immunrespons og andre forhold. Det vil være av betydning hvor rasktman får helsehjelp og hva slags støttebehandling pasienten får. En pasient somtilbys avansert intensivbehandling her i Norge vil ha bedre mulighet for åoverleve enn pasienter som tilbys de ofte utilstrekkeligebehandlingsmulighetene de rammede Vest-Afrikanske landene har.

- Det finnes flere typer ebolavirus innenfiloviridae-familien. Er det slik at noen av dem er dødelige og andre kan manbli frisk av?

— Det finnes fem forskjelligeebolavirus. Tre av disse, inkludert det viruset som nå herjer i Vest-Afrika,forårsaker alvorlig sykdom med høy dødelighet hos mennesker.

- Hva finnes av behandling i dag?

— Det finnes ingen godkjentspesifikk behandling mot ebolavirus-sykdom. Behandlingen består i god pleie ogbehandling av symptomer i sykehus. I forbindelse med det pågående utbruddet iVest-Afrika har man akseptert bruk av enkelte ikke-godkjente legemidler som harvist lovende resultater i laboratorie- og dyreforsøk, men det finnes sværtbegrenset mengde av de aktuelle midlene.

- Kan det ha kommet folk hjem til Norge fra deaktuelle områdene med smitte uten at norske myndigheter vet om det?

— Vi kan selvfølgelig ikkegarantere at det ikke ankommer noen til Norge med smitte uten at norskemyndigheter vet om det. En slik person vil bli tatt hånd om av helsetjenesten,bli isolert og få nødvendig behandling. Alle personer som den syke har hattnærkontakt med mens vedkommende hadde symptomer vil følges opp nøye. Slik kanandre med eventuelle symptomer også bli tatt hånd om på riktig måte. Med vårthelsevesen, det gode smittevernet og de hygieniske forholdene vi har her, erdet svært liten sannsynlighet for at det skal utvikle seg en epidemi i Norge.