Resten av bystyret vedtok å bevilge de 19 millioner ekstra kronene som trengs for å gjøre anlegget med plass for 193 biler ferdig.

Anlegget kommer på 68 millioner kroner, eller 350.000 kroner pr. parkeringsplass. Mesteparten av pengene kommer fra boligsoneavgiften som sentrumsboerne betaler for å stå parkert i bygatene.

Sa nei

Opposisjonen ba om at den økte kostnadsrammen for Skansedammenparkeringsanlegg ble avvist.

De viste blant annet til økonomien i prosjektet.

— Da bystyret vedtok bygging av Skansedammenparkeringsanlegg i 2004, var kostnadene anslått til 30 mill kr. I 2010 blekostnadsrammen oppjustert til 49 mill kr, og nå i 2012 har prisen økt til 68mill kr. Allerede i 2010 het det i saksfremstillingen av disseparkeringsplassene «vil være de dyreste parkeringsplassene som er bygget avoffentlige midler i Bergen», heter det i forslaget fra de fem partiene.

- Risiko ved sprengning

I tillegg viste de til risikofaktorer knyttet til sprengningsarbeid som måutføres i et område med gammel bebyggelse og at Skansen brannstasjon som kulturminne vil bli kraftig forringet om dammen blir erstattetmed et vannspeil.

Når parkeringsanlegget for beboerne står ferdig i 2014, skal det fjernes nærmere 200 parkeringsplasser på gateplan.

Det er gått 11 år siden Bergen parkeringsselskap første gang lanserte planene om anlegget. Motstanden har i perioder vært massiv både fra engasjerte naboer og vernemyndigheter. Også i Stølestrøkenes velforening har debatten rast.