Han er også dømt for oppbevaring av 615 gram heroin, oppbevaring av 2,26 kilo hasj og salg av 75 gram hasj.

Straffen er redusert med seks måneder sammenliknet med dommen fra Bergen tingrett i desember.

Den skilte tobarnsfaren var arbeidsledig da han gjorde narkotikalovbruddene. Ved straffeutmålingen er befatningen med heroin det alvorligste punktet.

Mannen erkjenner å ha kjøpt 2,26 kilo hasj. I tiltalebeslutningen hevdes det at han har hatt befatning med til sammen fire kilo hasj. Men bevissituasjonen er for uklar til at lagmannsretten finner det bevist at han har hatt befatning med mer hasj enn det han har tilstått.

Lagmannsretten mener mannens narkotikaforbrytelse har vært drevet av et rent profittmotiv, der han har utnyttet narkomane til å skaffe seg personlig vinning. 28-åringen er tidligere dømt til ett år og to måneders fengsel for ran og vinningsforbrytelser.