Dette er en begivenhet, for det går nesten en mannsalder mellom hver gang trolleybussene i Bergen skiftes ut. De gamle som ennå skrangler seg av gårde mot Birkelundstoppen ble levert for vel 20 år siden. Det betyr at dette er den første gang Gaia Trafikk bestiller trolleybusser. Om det også blir den siste, er opp til politiske myndigheter å avgjøre. Gaia har nemlig satt som betingelse for å kjøre trolleybusser at Bergen kommune og/eller Hordaland fylkeskommune dekker merutgiftene til innkjøp av bussene.

Bergen kommune har gjennom tilskudd sørget for å opprettholde driften av trolleybussene i mange år. Bergen har faktisk en 52 år lang tradisjon for trolleybusser, og Bergen bystyre vedtok sist høst at det fortsatt skulle kjøre trolleybusser på linje 2. Bystyret vedtok samtidig å dekke oppgradering av strømnettet som sørger for fremdriften av bussene.

Et hovedargument for bystyret til å fortsette å betale for trolleybussene, er hensynet til miljøet. Trolleybussene, som drives av strøm, har ikke utslipp til luft.

De nye trolleybussene skal leveres av den tyske firmaet MAN. Bussene vil ha lavgulv som gir lett på— og avstigning, og de blir drevet av elektriske motorer som utvikler 285 hestekrefter.