— Vi mener at vi har gjort en stor innsats for å håndtere steinoverskuddet i Bergen. Samtidig må vi ta inn over oss at vi lever i en storby og ikke kan drukne oss i fyllmasser, sier Filip Rygg (KrF), byråd for miljø og byutvikling.

- Går godt i Bergen

Det foreligger godkjente planer for utfylling av steinmasser to steder i Nordåsvatnet, ett i Sælenvannet og ett i Hordnesskogen.Neste år skal det også være mulig å lagre stein i henhold til en ny plan for Liavatnet og ved Hordnesvegen. I Sælenvatnet er håpet at steinutfyllingen skal få slutt på luktproblemene fra vannet.

— Det positive er at steinoverskuddet er et tegn på at det går godt i Bergen, sier byråden.

Kommer nye deponier

- Hva synes du om at steinen fører til økt tungtransport på veiene?

— Det er selvsagt en ugrei situasjon at den må fraktes på kryss og tvers, ikke minst ut fra miljøhensyn.

Filip Rygg peker på at ikke alle prosjekter sliter med å bli kvitt steinen.

— Mange prosjekter har massebalanse og lokale løsninger for stein og jord som blir ryddet unna. Og snart kommer det deponimuligheter også i Bergen kommune, selv om det aldri vil bli helt gratis å bli kvitt stein, sier byråden.