Utbyggingen skal private stå for.

De seks tomtene er fordelt i fem bydeler:

I Bergenhus skal det klargjøres for barnehagebygging i Persenbakken og Øyjorden.

I Fana i Krokeidevegen, i Ytrebygda i Steinsvikveien, i Årstad i Grønnestølen og i Åsane i Rollandslia.