— Politiet kommer til å prioritere fartskontroller i tiden fremover, sier leder for trafikkseksjonen, Arvid Ask. Han er bekymret over utviklingen.

— Jeg synes det går for fort i byen. Særlig langs Fjøsangerveien. Fire av førerkortbeslagene i helgen er dessuten et resultat av kappkjøring, forteller han.

Fredag kveld hadde politiet en laserkontroll sørover i Fjøsangerveien. Da ble hele 36 bilførere tatt. En person fikk beslaglagt førerkortet.

Kappkjørte

— Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen, men høyeste hastighet ble målt til 95 kilometer i timen, opplyser Ask.

— Jeg er redd for at fartsnivået utvikler seg i feil retning. Fjøsangerveien er en kjent ulykkesstrekning og vi vil jobbe for å få ned tallene, presiserer Ask. Han synes tallene er ekstra ille siden det var dårlige kjøreforhold i helga - sleip vei og stadig vekslende kjøreforhold.

— Dette er en strekning med mange kryss og fotgjengere langs veien. Det er ei lykke at det ikke kjøres på rødt i tillegg. Fjøsangerveien har ikke automatisk trafikkontroll. Det kan være en del av forklaringen på de høye hastighetene.

Tar deg

— Forsetter utviklingen må vi vurdere om også denne strekningen skal overvåkes, sier Ask. - Vi ser at trafikken har økt etter at den nye veistrekningen Nesttun - Hop ble åpnet. Det er 80 kilometer i timen på veien og jeg frykter at folk drar farten med seg inn i 60-sonen. Fartsnivået ser for øvrig ut til å ha lagt seg opp mot 90 kilometer i timen på denne strekningen.

— Folk skal ikke bli forundret dersom vi har kontroll like etter 80-sona her. Vi må gå aktivt ut og få folk til å respektere fartsgrenseskiltene, advarer Ask. - Vi kommer til å være hyppig ute nå frem mot våren - og spesielt inne i sentrum.

Beslagla

Lørdag kveld ble 20 bilførere tatt i en laserkontroll nordover i Fjøsangerveien. Da mistet tre bilførere førerkortet. Høyeste hastighet holdt to bilførere som lå side om side. De ble målt til 88 kilometer i timen.

Fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen. Søndag natt ble to bilførere tatt for fartsovertredelse nordover i Sandviksveien. De lå også side om side, i en femtisone. Politiet målte hastigheten til 86 kilometer i timen. Begge sjåførene fikk beslaglagt førerkortene.