— Vi opplever at uromakernes rettssikkerhet er viktigere enn den er for ofrene i slike saker, sier en av fedrene.

— Det har vært et helvete i flere år. Nå er det de som er plaget som slutter, mens de som plager kan sitte igjen og le fordi de har vunnet, sier en av mødrene.

Så ille ble det for hennes datter at hun ikke lenger er å se på Rothaugen skole. Det er hun langt fra alene om. Totalt har så mange som åtte jenter har sluttet i en og samme klasse i løpet av ungdomsskolen. Bare de siste månedene har seks jenter sluttet, et halvt skoleår før de er ferdig med ungdomsskolen.

Bakgrunnen er år med baksnakking, utfrysing blant jentene, plaging og aggressiv atferd kombinert med mye uro og bråk i klassen.

— Det ble et miljø hvor det ikke var kult for jentene å være flink, sier en mor.

— Det er blitt tillatt en omgangsform som er psykisk nedbrytende. Den kollektive hakkementaliteten har fått fritt spillerom, sier en annen.

Det gikk ut over både psyke og karakterer.

— Eneste og siste løsning var å få henne vekk derfra.

**Les også:

— Mobberne må flyttes**

- For lite, for sent

Det at uroen har fått utvikle seg og fortsette knytter foreldrene blant annet til lærersituasjonen. Mangel på grensesetting og tydelighet, fravær av lærere, mye vikarbruk og ifølge foreldrene mangelfull undervisning.

  • Det har gjort at det har vært lite tilsyn, sier en av foreldrene.

Flere av foreldrene sier mobbingen og problemene har pågått helt siden starten på ungdomsskolen.

— Det har vært en evig kamp, sier en mor.

Tidlig det første skoleåret (høsten 2008) sluttet to jenter. Det ble sendt bekymringsmelding rett etter skolestart i 2009. Samme år ble det iverksatt en del tiltak fra skolens side for å møte utfordringene. Det skal ha gitt en viss effekt, men da tiltakene gradvis ble svekket, dukket problemene opp med fornyet styrke.

De siste månedene toppet det seg. Rett etter nyttår lovet skolen nye tiltak. De har enten ikke blitt iverksatt eller kommet for sent, ifølge foreldrene. Til tross for at jentene bare har få måneder igjen før de skal starte på videregående skole, har altså foreldrene gått til det skrittet å ta jentene ut av skolen.

At Rothaugen skole har utfordringer med trivsel, trygghet og mobbing kommer tydelig frem ved gjennomlesing av referater fra møter i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

I referatene opplyses det om elever som tester grenser, episoder om elever med softgun på skolen, relativt hyppig utløsning av brannalarmer og avfyring av fyrverkeri inne i klasserom.

Så sent som i desember etterlyste FAU «tilbakemelding om håndtering av mobbesaker, foreldreundersøkelse og lærernes arbeidsmiljø».

**Les også:

Har ikke vurdert å flytte plagerne**

— Hjerteskjærende

Både fra skolens side og fra FAUs side pekes det på at skolen scorer vesentlig dårligere enn gjennomsnittet for Bergen på foreldreundersøkelsen. Den viser at hver fjerde forelder er usikker på om barnet deres føler trivsel og trygghet på skolen. Tallene for Bergen er ni av ti. Nær halvparten av foreldrene er middels eller lite fornøyd med skolens arbeid «for å unngå mobbing, vold og rasisme». Også det markant dårligere enn gjennomsnittet for Bergen.

Foreldrene er meget misfornøyd med det de mener har vært en mangel på informasjon fra skolens side. Det fremgår også av møtereferatene. Foreldrene opplever situasjonen som dypt urettferdig.

— Det er problemer på alle skoler. For all del. Men at det skal være så mange og så alvorlige problemer i en og samme klasse over så lang tid, det kan ikke stemme. Det har gått for langt og skolen har ikke klart å takle det, sier en av mødrene.

Hun sier hun har kontaktet skolen ved flere anledninger uten å få svar på hva hun skal gjøre.

— Nå vet jeg ikke hvor jeg skal gå. Det er hjerteskjærende å se hvordan datteren min har det.