Både unge og eldre stortingsrepresentanter som står uten jobb har i praksis krav på både tre måneders etterlønn og deretter ventelønn. Ingen vil stå på bar bakke.

De som er berettiget til ventelønn er Rita Tveiten (A), Silja Ekeland Bjørkly (H), Ingmar Ljones (KrF), Anita Apelthun Sæle (KrF), May Britt Vihovde (V) og Audun Lysbakken (SV).

Det er imidlertid grunn til å tro at både Vihovde og Lysbakken vil bli «tatt vare på» av sine respektive partier. Vihovde vil være aktuell som politisk rådgiver i stortingsgruppen, om hun selv ønsker det, mens Lysbakken er høyst aktuell som enten statsråd eller statssekretær.

Sjøpølser og studier

Ljones, som blir 62 år i høst, kan enten skaffe seg ny jobb eller motta ventelønn inntil han selv velger å bli pensjonist.

Apelthun Sæle (53) må vente atskillig lenger før hun kan få stortingspensjon. I mellomtiden kan hun heve ventelønn og være på utkikk etter jobb.

Det samme gjelder Tveiten (51). Hun har møtt fast en stor del av perioden som vararepresentant. Tveiten akter imidlertid å selge sjøpølser til Kina i tillegg til å bli døråpner for norsk design, etter det hun tidligere har opplyst til BT.

Ekeland Bjørkly (29) har i denne perioden møtt fast som vararepresentant for statsråd Erna Solberg. Hun kan gjøre krav på ventelønn mens hun fortsetter studiene.

Lysbakken (snart 28) er heller ikke ferdig med studiene. Skulle han ikke havne i regjeringsapparatet, kan han regne med ventelønn for å finansiere videre studier.

To kan bli pensjonister

Bare to av de 17 representantene er kvalifisert for normal stortingspensjon. Det er Ranveig Frøiland (60) fra Ap og Oddvard Nilsen (65) fra Høyre. Begge har lang nok fartstid til å heve full stortingspensjon på 374.220 kroner.

Mens Frøiland har gjort det klart at hun belager seg på pensjonisttilværelse, har Nilsen derimot mer enn antydet at han er åpen for nye oppgaver på jobbmarkedet. Han var rektor før politikken ble heldagsgeskjeft.

Av de 17 som ble innvalgt i 2001, fortsetter disse 11: Olav Akselsen (A), Erna Solberg (H), Øyvind Halleraker (H), Torbjørn Hansen (H), Lars Sponheim (V), Rune J. Skjælaaen (Sp), Ågot Valle (SV), Ingebrigt S. Sørfonn (KrF), Arne Sortevik (Frp), Gjermund Hagesæter (Frp) og Karin S. Woldseth (Frp).

JOBB ELLER VENTELØNN? Ingmar Ljones (KrF)
JOBB ELLER VENTELØNN? Rita Tveiten (Ap)