De seks er:

  • Stein Halvorsen Arkitektkontor sammen med Haarklau og Lindeberg
  • Link Signatur og Cowi
  • Asplan Viak sammen med Narud Stokke WiigTre danske grupper:
  • Smith Hammer Lassen sammen med Multuconsult
  • Arkitema sammen med Leif Hansen
  • KHR sammen med EKJ.Disse skal i løpet av sommeren tegne anlegget som får et bruttoareal på rundt 25.000 kvadratmeter. Den videregående skolen får plass til 900 elever. Svømme— og stupeanlegget skal inneholde blant annet et 50-metersbasseng, et stupebasseng og et terapibasseng.

Juryen starter sitt arbeid i september, utpå høsten blir det avgjort hvem vinneren er. 17 grupper meldte sin interesse for å delta i arkitektkonkurransen.