Heldigvis kom ingen personer til skade. Ulykken skjedde i forbindelse med kødannelse foran bompengestasjonen på toppen av brua i nordgående løp.

En bil klarte ikke å stanse da bilen foran bremset opp, og det klarte ikke de fem bilistene som kom kjørende etter denne bilen heller. Bil nummer tre, fire og fem ble mest smadret, og kollisjonen førte til store materielle skader. Ulykken skjedde klokken 17 15.

Det tok en time før veien var ryddet.