HILDE KRISTIN STRAND OG NTB

Ansatte i de private barnehagene krever same lønnsvekst som andre arbeidstagere. Får de ikke det er det fare for streik. På landsbasis er 600 barnehager og 30 000 barn i fare for å bli rammet av streiken. Det gjelder også Bergen og nabokommunene.

I første omgang blir ansatte i Kanutten barnehage i Fjell og Drotningsvik, Regnbuen barnehage på Breistein, Haukedalen og Kokstad og Senterhagen barnehage tatt ut i streik.

Det var lønnstillegg det sto om da det ble brudd i forhandlingene mellom partene tidligere i år. I dag møter partene til ny megling. Fristen går ut ved midnatt tirsdag.

Vil ha samme tillegg

Tilbudet fra arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ville ha medført et tilnærmet nulloppgjør for en del av arbeidstakerne, gikk det fram av en fellesuttalelse fra organisasjonene etter forhandlingsbruddet.

— Vi kan ikke godta at våre medlemmer i private barnehager får en mindre lønnsvekst enn vi oppnådde for dem som jobber i kommunale barnehager, sier Mimi Bjerkestrand, leder for seksjon for barnehage i Utdanningsforbundet.

Bjerkestrand viser også til at de ansatte i de offentlige barnehagene har fått et generelt lønnstillegg på 6.000 kroner, som er noe under et tillegg på 3,5 prosent.

Usikkert rundt stenging

— Begge mine barnehager blir stengt fra onsdag morgen dersom det blir streik, sier Siren Nordal, eier av Kanutten barnehage.

BT lyktes ikke i å komme i kontakt med eierne av Regnbuen barnehage og Senterhagen barnehage søndag kveld.

— Vi samordner uttaket med Fagforbundet og KFO, slik at barnehagene i utgangspunktet blir stengt, sier Mimi Bjerkestrand i utdanningsforbundet.

Om lag 10 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer innen barnehagesektoren blir nå tatt ut i streik. Og man vurderer opptrapping fortløpende.