Her strøk seks av ti innvandrere på norskprøven i 2007. Bare Sør-Trøndelag hadde dårligere resultat.

Sogn og Fjordane er best i landet. 62 prosent av innvandrerne i fylket sto på prøven.

På landsbasis besto 49 prosent.

— Resultatene gir en veldig god pekepinn på at vi må gjøre noe, sier Grete Solvi, fungerende rektor ved Nygård skole i Bergen.

- Tar prøven for tidlig

Innvandrere med oppholdstillatelse som gir mulighet for bosetting, plikter å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den skriftlige prøven det her er snakk om, «Norskprøve 3», er frivillig. Mange velger å ta prøven for å vise for arbeidsgivere at de kan språket.

— Men de vil gjerne ikke gå på kurs lenger enn nødvendig. Særlig gjelder det betalingselevene, EU-borgere som ikke har krav på gratis opplæring. Derfor tar de prøven altfor tidlig, sier Solvi.

Nygård skole fungerer som prøvested for hele fylket, og det er her all norskopplæringen for innvandrere i Bergen foregår.

- Hva sier prøveresultatene om kvaliteten på opplæringen?

— Jeg tror ikke man kan si den er dårlig ut fra disse tallene. Men vi kan heller ikke avvise det. Vi har tatt resultatene på alvor, og jobber beinhardt, forsikrer Solvi.

Store forskjeller

— Norskopplæringen har fått seile sin egen sjø, sier Helga Arnesen, underdirektør i Vox, som er den statlige etaten med ansvaret for å følge opp norskopplæringen.

— Vi publiserer de fylkesvise tallene for første gang fordi vi mener kommunene må jobbe mer målrettet med dette.

Prøveresultatene viser store geografiske forskjeller.

- Hvorfor?

— Det kan man lure på. Jeg er forbauset over Hordaland. For jeg vet at de jobber godt der. I Sogn og Fjordane er det selvsagt færre innvandrere. Det har kanskje en betydning, sier Helga Arnesen.

Hun forteller at Vox har et kortsiktig mål om å få strykprosenten ned i 40. Mer etterutdanning for lærerne er blant virkemidlene som er iverksatt.

Er prøveresultatene noe å bekymre seg over? Bruk kommentarfeltet.