En ny meningsmåling som Norsk Respons har laget for Bergen Høyre, viser at piggdekkavgiften ikke er utpreget populær.

Holder vi dem som ikke har en mening utenfor, er drøyt 60 prosent av de spurte uenig i innføringen av avgiften.

Ap delt på midten

Men etter alle protestene skulle en kanskje ikke tro at det tross alt er 40 prosent som støtter avgiften. Størst flertall for avgiften er det blant SVs velgere, der 70 prosent sier ja og 27 prosent nei.

Også i RV, Venstre og Arbeiderpartiet er det flertall for avgiften, selv om Ap er nesten delt på midten (48 prosent for og 46 prosent mot avgiften, resten har ingen mening).

I partiet som bestilte undersøkelsen, Høyre, er 34 prosent for og 60 prosent imot innføringen av avgiften.

Flest motstandere finner en ikke uventet i Fremskrittspartiet, der bare 11 prosent er for avgiften.

Minst populær i Arna

Ser vi på hvor folk bor, har piggdekkavgiften flest støttespillere i sentrum (42 prosent for, 51 prosent imot). Mest negativ til avgiften er folk i Arna og Åsane (32 prosent for, 63 prosent mot).

Ellers følger synet på piggdekkavgiften samme mønster som i andre miljøsaker: Kvinner er mer positive enn menn. Unge er mer positive enn gamle. Faktisk er inntekt den variabelen som skiller tydeligst: Blant dem med under 300.000 i inntekt er bare 27 prosent for avgiften, mens 44 prosent av dem med årsinntekt over 600.000 sier ja til piggdekkavgift.