Summen er over det dobbelte av maksimalsatsen til den ordinære, statlige billighetserstatningen.

Maksimalgrensen som Bergen kommune har satt etter barnehjemsskandalen er 725.000 pr. søker.

— Jeg føler at jeg er blitt trodd. Jeg har ikke fått maksimalt erstatningsbeløp, men synes det er greit nok, sier Jan Erik Taule (52).

Tenker på de andre

— Nå mangler jeg bare en skriftlig beklagelse fra Bergen kommune. Den bør ikke være noe problem for kommunen, men er ganske viktig for mange av oss, sier Taule.

Etter første dag med behandling i erstatningsutvalget på mandag skal seks av søkerne ha fått erstatning. To skal ha blitt avvist, mens én ble utsatt til behandling senere.

Jan Erik Taule vil ikke røpe beløpet han fikk, men bekrefter at det er i øvre sjikt.

— I denne stund tenker jeg på andre som var på Garnes lengre enn jeg, og som har hatt det verre i ettertid. De vil nok nå opp til maksimalgrensen.

52-åringen har blitt en talsmann for de såkalte Garnes-guttene. For sin egen del synes han saken er blitt bra behandlet.

Begrunnelse i posten

— Den er behandlet på en ryddig måte. Erstatningsutvalget har hatt en vanskelig jobb, de er modige mennesker, sier Taule, som også berømmer granskningsutvalget.

I går fikk 52-åringen høre at søknaden var behandlet, godkjent - og påstemplet en erstatningssum. Begrunnelsen kommer i posten. Han føler at han er blitt trodd.

Advokat for et tyvetall Garnes-gutter, Per Magne Kristiansen, bekrefter at begge hans klienter i denne runden fikk erstatning.

— Bergen kommune har fulgt opp alvoret som er avdekket i denne saken. Jeg håper håndteringen i Bergen får virkning andre steder i landet, sier advokaten.