Partene i tvisten mener kommunen må ordne opp. Men kommunen har ikke myndighet til å fastsette grenser, understreker jussprofessor Ernst Nordtveit.

— Nå har jeg balt i seks år med dette, så nå må jeg bare si ifra for å få kommunens politikere til å våkne, sier Gina Austrheim til BT.

I 1993 ble deler av eiendommen hennes målt opp av Austrheim kommune i en såkalt kartforretning, uten at hun ble varslet, slik delingsloven krever. Ifølge Gina Austrheim ble en del av tomten feilaktig gitt til Hugo Stellberg som har feriehus i Austrheim. Gina Austrheim er bosatt like ved en sjøtomt Stellberg arvet av sin far. Han ønsket å bygge to naust på tomten og satte i gang arbeidet med å sprenge den ut i 1999, ifølge ham selv i god tro om at alt var i orden.

Den omfattende sprengningen kom overraskende på Gina Austrheim. Hun kontaktet derfor kommunen for å få oppklart hva som hadde skjedd. Først da fikk hun høre om målebrevet utarbeidet på grunnlag av kartforretningen i 1993.

Enige om kommunal feil

Siden 1999 har Stellberg og Austrheim vært uenige om hvor tomtegrensen går. Saken har gått gjennom flere instanser i rettsapparatet, der dels den ene og så den andre part har fått medhold.

Tomtestykket det strides om utgjør om lag 50 kvadratmeter, derav fem meter sjølinje. Etter at tomten ble sprengt ut, har Stellberg bygget en brygge som ifølge Gina Austrheim dels går over hennes eiendom. Så lenge tomtetvisten vedvarer, får ikke Stellberg bygge naust.

Gina Austrheim har på sin side brukt mye tid og mange tusen kroner for å påvise at hun er rettmessig eier av tomtestykket. Det mener Hugo Stellberg også at han er.

Begge er imidlertid enige i at Austrheim kommune har begått feil som har påført dem store problemer.

— Jeg ønsker ikke å bidra til ytterligere strid i denne saken. Men det synes klart at Austrheim kommune ikke våger å ta en beslutning. Jeg har levd i god tro i 11 år, nå sitter jeg med svarteper og får ikke bygge naust, sier Hugo Stellberg.

Gina Austrheim mener kommunen må ta en stor del av skylden for at de to partene, hvis familier er gamle naboer, havnet i konflikt.

— Hadde jeg blitt innkalt til den første kartforretningen i 1993, ville vi unngått dette, sier hun.

Miljøverndepartementet konkluderte i fjor med at Austrheim kommune har begått flere saksbehandlingsfeil, og påla kommunen å holde ny kartforretning og utarbeide nytt målebrev. Det ble gjort i fjor, uten at partene kom til enighet. Og der står saken.

«Håpløs teknisk etat»

Gina Austrheim sier hun føler seg umyndiggjort av Austrheim kommune. Fordi hun ikke ble innkalt da eiendommen skulle måles opp i 1993, og på grunn av svarene hun har fått når hun har henvendt seg til teknisk etat i Austrheim.

Egentlig vil hun ikke i avisen. Men hun ser ingen annen utvei for å få oppmerksomhet omkring det hun kaller «en håpløs teknisk etat». Håpet er at kommunens politikere skal engasjere seg mer i hvordan Austrheim kommune drives når det gjelder eiendomsspørsmål.

— Det virker som om det er for lett å få tilgivelse for å ta seg til rette i kommunen, sier Gina Austrheim.

Knut Strand