HANS K. MJELVA

Aktor fikk fullt medhold av Bergen Tingrett i en sak der en 66 år gammel kvinne ble lurt til å selge sin egen leilighet. Pengene tok hennes 20 år yngre samboer.

Den 47 år gamle bergensmannen fikk i 2004 den uføretrygdete kvinnen til å selge leiligheten sin, fordi de skulle flytte sammen i en ny.

Kvinnen, som i januar sto frem i BT, har i retten fortalt at hun var «dødsforelsket» og et «lett bytte» for mannen.

I tillegg til bedrageriet mot kvinnen, er mannen også dømt for å ha bedratt en rekke banker for til sammen 780.000 kroner ved hjelp av falske bankremisser.

Men det er bedraget mot kvinnen som er hovedbegrunnelsen for den strenge straffen. Rettens slutter seg til aktors påstander om at «tiltalte kynisk har ribbet NN for penger. Han har tatt hjemmet fra en ufør person ved hjelp av at han skaffet seg makt over henne, ødslet bort pengene han skaffet seg og til slutt plasserte NN på et loft uten annet enn en madrass å sitte på».

Kvinnen var avhengig av sterke smertestillende medikamenter, noe mannen skal ha utnyttet ved å få henne til å underskrive papirer og ta ut penger mens hun «var så påvirket av tabletter at hun ikke var seg tilstrekkelig bevisst hva som foregikk».

I tillegg til å slutte seg til aktors påstander, heter det i dommen at «retten ikke kan se at det foreligger noen som helst form for formildende omstendigheter».

I straffeskjerpende retning legger retten også vekt på at mannen er tidligere domfelt 13 ganger for vinningsforbrytelser, derav fire ganger for bedragerier.

I tillegg til seks års fengsel er mannen dømt til å betale 688.000 kroner i erstatning til den bedratte kvinnen, og 780.000 til bankene.